L’Escola està oberta a tothom, especialment -d’acord amb els seus principis fundacionals- a tots aquells nens i nenes que més ho necessiten.

 La relació costant entre la comunitat educativa del Col·legi (Patronat, Pares, Mares, Professors/es, Tutors/es, Alumnes i Personal d’Administració i Serveis) donarà fecunditat i coherència a l’acció educativa i contribuirà a assolir un bon nivell en la formació integral dels i les alumnes i fer realitat aquests criteris i objectius.

 L’educació que proposa el Col·legi del Roser, té com a finalitat la formació integral de la persona, adaptada a la nostra realitat social i contrastable amb els models europeus més reeixits.

 Aquesta formació ha de permetre el desenvolupament d’una personalitat equilibrada al servei de la comunitat, amb plena responsabilitat i llibertat i l’adquisició d’actituds cíviques pel que fa al respecte de les persones i a la solidaritat entre les generacions.

 Creiem que és imprescindible treballar les potencialitats de la persona humana vers les actituds de recerca, esforç i compromís. Aquest plantejament li ha de permetre el desenvolupament de la creativitat, dels valors de les actituds, amb unes pautes certes de comportament. El ple desenvolupament de la personalitat de la i de l’alumne i la seva preparació humana li assegura una adequada inserció i participació en la vida social, cultural i professional.

 Pretenem que aquesta persona estigui oberta a qualsevol mena d’opinió, amb un esperit crític que ajudi a valorar les coses, sensibles a qualsevol tipus de cultura i amb un coneixement específic de la cultura catalana.

 El sistema educatiu de l’escola ha de ser un sistema propi de Catalunya, arrelat al país i l’adhesió a la identitat nacional de Catalunya, destacant l’estudi de la història i de la cultura pròpies, com també l’estudi de les tradicions i els costums que constitueixen la nostra personalitat (Patrimoni immaterial i cultural).

 Conseqüentment, és necessari que el centre estigui obert al seu entorn social més proper i participi de les seves activitats culturals.

 Cal un esforç per aconseguir un bon nivell de comprensió i expressió oral i escrita i gust per la literatura tant en llengua catalana com castellana.

 Cal possibilitar que l’alumne/a sigui coneixedor de la realitat geogràfica i de l’evolució històrica del món.

 És necessari l’aprenentatge de llengües estrangeres a fi de facilitar la comunicació i relació entre les persones, la comprensió i el respecte per altres cultures i permetre la continuïtat del seu aprenentatge.

 Cal una aposta seriosa per inculcar el gust i esforç per l’aprenentatge de les matemàtiques, les ciències i la tecnologia en tant que eines bàsiques per entendre com funciona el món i poder fer prediccions d’allò que s’esdevindrà d’una manera activa.

 És important el desenvolupament de la sensibilitat artística (en l’àmbit plàstic i musical), el foment de l’educació per a la salut i l’educació física i esportiva.

 Cal impulsar actuacions decidides cap al coneixement i ús crític de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) i dels mitjans audiovisuals (MAV) per part dels alumnes, en tant que eines necessàries amb les que es formaran i socialitzaran i adoptaran una actitud innovadora.

 L’escola vetllarà per tal de garantir la possibilitat de realitzar sortides educatives (culturals i de l’entorn) i colònies per aprofundir en els coneixements adquirits a l’aula, així com assegurar que l’actitud dels alumnes segueixi la línia educativa de l’escola.

 Es segueix el projecte educatiu de l’escola donant-li continuïtat fora de l’horari escolar: El temps del migdia i el menjador escolar; les activitats de lleure educatiu (extraescolars); les escoles d’hivern, de primavera i d’estiu; la Residència i Escola-Llar i el Servei d’acollida.

 L’alumne i l’alumna han de rebre l’educació en valors cívics indispensables per a la bona convivència, així com els valors ecològics i medioambientals com a mitjà per aconseguir un major respecte del medi urbà i natural, entès com a patrimoni natural, local i propi. S’ha de procurar inculcar un consum responsable i un desenvolupament sostenible.

 És necessari promoure actuacions en l’àmbit de l’educació per la Pau, instruint els i les alumnes, des de ben petits, sobre els valors, les actituds, els comportaments i els estils de vida que els permetran resoldre qualsevol conflicte per mitjans pacífics i amb un esperit de respecte per a la dignitat humana.

 L’escola garantirà que totes les famílies dels alumnes puguin manifestar la seva voluntat de poder rebre ensenyament religiós, sense que l’opció feta suposi cap tipus de discriminació.

 L’escola, que manté el diàleg entre tradició i modernitat, aprenentatge i creativitat, barrejant costums i cultures, és un lloc on es pren consciència, es practica l’ intercanvi, es descobreix la solidaritat i s’ensenya la noció del desenvolupament humà.

L’Escola, viver de ciutadans i ciutadanes del futur, no només busca transmetre als nens i les nenes un coneixement del món; té, a més, l’ambició de fer-los reflexionar, d’educar-los.

Utilitzem galetes pròpies i de tercers per a una millor experiència d'usuari i servei. Si segueixes navegant, acceptes l'ús de les galetes.
[ Més informació ]