Llar d'infants

 On som i qui som?

 L ́Espai que ocupa la Llar d ́Infants del Col·legi el Roser està ubicat en una zona de 10.000m2 de bosc i zones de jardí, 9.000m2 d ́instal·lacions esportives i 9.000m2 d ́espais destinats a l ́educació.

La Llar està situada al mateix complex educatiu de l ́escola. Aquest centre, per tant permet la continuïtat dels 0 als 16 anys (final de l ́etapa educativa obligatòria).

 Acollim nens i nenes a partir dels 4 mesos. L ́horari de la Llar té com a objectiu la conciliació familiar i laboral i és per aquest motiu que oferim una àmplia flexibilitat que comprèn entre les 7:30h fins a les 20h ininterrompudament (des del mes de setembre fins a juliol). Durant el mes d ́agost oferim també la Llar per a aquelles famílies de l ́escola que els pugui ser útil.

2433_.jpeg

El nostre entorn

Quan els nens de la llar surten de l’aula disposen d’un pati exclusiu i adaptat als nens més petits però també de diferents espais com el bosc de l’escola, els jardins, les pistes polivalents o el pati de sorra i cabanyes. En aquests espais tan diversos no només hi poden jugar sinó que els permeten conèixer i treballar els sentits a través de l’experimentació, així com progressar en el seu desenvolupament motriu.

2434_.jpeg

L'arribada d'un infant

 L ́arribada d ́un infant a la Llar sempre suposa un nou repte: familiaritzar-se amb un nou entorn i relacionar-se amb adults i nens que per a ells són desconeguts. Aquest fet pot generar certa inquietud pel nen i generar sentiments ambivalents pels familiars que ja no es poden ocupar directament del nen. És per aquest motiu que hem de procurar que aquesta nova adaptació sigui progressiva i que faciliti la transició d ́una situació a l ́altra. Sabem que cada infant és diferent però oferir un diàleg obert entre família i educadors és bàsic. Hem

d ́oferir temps per familiaritzar-se amb el nou context, per acceptar els nous companys de joc i compartir moments amb les educadores. La incorporació gradual del nen/a és el model que ofereix més bons resultats. Una vegada l ́infant està adaptat ja està a punt per gaudir del dia a dia a la nostra llar.

2435_.jpeg

 Arribem a l'escola

 L ́eix central d ́una Llar és sens dubte la vida quotidiana (qualsevol moment, qualsevol activitat ha de ser educativa). A través d ́aquesta, l ́infant anirà progressant dins les 3 grans àrees d ́experiència i desenvolupament que es pretenen a Educació Infantil: l ́àrea de descoberta d ́un mateix i els altres, de descoberta de l ́entorn i de comunicació i llenguatge.

2436_.jpeg

 La jornada s ́inicia en el moment que el nen/a arriba a la Llar. L’acollida té lloc entre les 7:30h i les 9h del matí, una arribada progressiva i tranquil·la. És el primer espai de trobada dels infants que van arribant a la Llar. La persona educadora ha d ́iniciar un procés que continuarà al llarg de la jornada en el que ha de ser capaç de:

· Interpretar i respondre a les necessitats dels nens.

· Acompanyar-los en la descoberta del seu entorn.
· Oferir relacions, oportunitats, reptes...
· Donar a conèixer normes, costums, valors...
· Oferir materials i espais especials.

“Des dels primers passos de la seva educació l’infant ha d’experimentar el plaer del descobriment.” Alfred North Whitehead

Bon dia!

L ́organització prèvia és important per tal de poder fer una previsió acurada en funció del grup de nens, l ́edat i les característiques individuals. Cada grup es troba en un espai i durant aquest tempses van establint relacions afectives positives amb l’educadora i la resta de companys i de mica en mica es va comprenent i apreciant l’entorn més immediat.

 A partir de les 9h, gairebé tots els infants estan a l’aula. Iniciem aquest moment habitualment amb cançons, contes amb l ́objectiu d ́afavorir l’atenció i l’escolta.

És important l ́acompanyament de l ́educadora per afavorir la concentració, la descoberta, la interacció...

2438_.jpeg

 “La imaginació és més important que el coneixement.” Albert Einstein

 Aprenem jugant, mirant, cantant, escoltant, experimentant...

 Per part de l ́educadora és indispensable aprofitar les possibilitats motores, sensorials, emocionals, cognitives i comunicatives que tenen els nens per conèixer el seu entorn.

Per aquest motiu se ́ls ofereix al llarg del matí la possibilitat d ́explorar, descobrir, aprendre amb tot el cos i crear a través dels diferents ambients d’aprenentatge, espais pensats i pre-parats per afavorir l’aprenentatge significatiu a través del joc.

Dintre els espais poden sorgir grups per edats i grups naturals que no estan constituïts per edats sinó per interessos. Aquests afavoreixen la interacció i col·laboració entre infants de diferents edats donant-se relacions d’ajuda i cooperació.

 La temàtica i materials d ́aquests espais van canviant al llarg del curs, ofereixen una flexibilitat espacial, temporal i relacional que dóna l’oportunitat a cada infant d’avançar en funció del seu nivell de desenvolupament, escollint allò que més li interessa i que respon més a les seves necessitats del moment.

 L’objectiu final és que els nens construeixin els seus propis aprenentatges i al seu propi ritme a partir del joc, l’experimentació i el treball cooperatiu tot autogestionant-se i convertint-se, així, en protagonistes del seu aprenentatge. L ́educadora, observa, escolta, acompanya i recull informació.

2439_.jpeg

 Descobrim, experimentem i aprenem amb l’entorn

 Aquesta descoberta progressiva passa no només a dins de l ́espai aula sinó que s ́aprofita l’entorn exterior de l’escola (patis, jardins, pistes, bosc) amb l ́objectiu d ́afavorir un bon treball psicomotriu, observació, contacte i experimentació directe amb elements de la natura. Aquest és el context ideal per desenvolupar l’autonomia i propiciar que l’infant vagi formant-se una imatge positiva d’ell mateix, ja que les possibilitats de nous jocs, reptes i descobertes és il·limitat.

Periòdicament realitzem activitats d’experimentació i artístiques relacionades amb els diferents espais tenint en compte els interessos dels nens. Manipular diferents materials i descobrir-ne les textures, olors, colors i fins i tot sabors representa una font d’aprenentatge molt significativa ja que l’infant pren consciència de la seva acció sobre el material i desenvolupa i aguditza els seus sentits, la porta de la comunicació amb el món, per gaudir al màxim de l’experiència.

 2440_.jpeg

Aprenem de tothom i entre tots

El privilegi de tenir la Llar ubicada dins una escola, ofereix oportunitats d’aprenentatge tan enriquidors com els projectes interdisciplinaris entre alumnes de diferents cursos. Tenint
en compte que els dos cicles d’Educació Infantil segueixen una mateixa línia educativa, pensem que és bo que aquests alumnes comparteixin moments de joc i aprenentatge.

També s’han portat a terme projectes entre els infants de la Llar i alumnes de 4t d’ESO esdevenint una experiència molt positiva per a tots (Projecte Hort, Projecte Cultura i Tradicions...). Aquesta manera de treballar, també, afavoreix que el pas de la Llar a l’escola es converteixi en gradual i que els alumnes ho visquin de manera natural.

Les celebracions, ja sigui de festes de caire cultural o popular, dates assenyalades o aniversaris són també uns moments indispensables per millorar la cohesió de grup, el sentiment de pertinença i anar-se creant una imatge positiva de l’infant en companyia de la resta de nens de l ́escola. Per altra banda és una manera molt pràctica d’organitzarel curs i ubicar-nos en els diferents dies, mesos i moments de l’any. A través d’elles aprenem els costums propis del nostre entorn més immediat, coneixem llegendes, dites i cançons, ens sentim valorats i reconeguts pels companys i gaudim de moments que trenquen amb la rutina però que segueixen sent d’aprenentatge i creixement personal.

2441_.jpeg

 Bon profit!

L’àpat principal de la jornada, el dinar, no representa únicament un moment necessari sinó també un nou espai d’aprenentatge tant d’hàbits com d’habilitats. Els infants incorporen nous aliments en la seva dieta i aprenen a utilitzar la cullera i la forquilla, a autoregular-se, a compartir taula amb els companys i unes normes bàsiques de convivència que podran extrapolar a qualsevol altre àmbit. Respectant els seus ritmes i amb tota l’ajuda necessària per fer d’aquest moment una estona agradable i profitosa.

2442_.jpeg

“Quan estalvies a un infant l’esforç que ell podria fer, li estàs impedint créixer.” Maria Montessori

Descansem per tornar-hi

I després d’un bon dinar a la Llar arriba el moment tranquil i reconfortant: la migdiada. Durant aquesta estona els infants agafen un ritme i horari de son que ajuda a respectar el seu descans i el dels companys. Respectant els ritmes i costums de cada infant se’ls acompanya també en aquest moment perquè puguin encarar amb energia la jornada que encara els espera una vegada es lleven.

“L’art d’ensenyar és l’art d’ajudar a descobrir.” Mark Van Doren2443_.jpeg
“L’art d’ensenyar és l’art d’ajudar a descobrir.” Mark Van Doren

 

 

I continuem!

 A la tarda res no s’atura a la Llar i, després d’un bon berenar, també és moment per continuar amb el joc lliure i espontani tant dins l’aula com al pati per als infants que es queden a l’aula d’acollida. És un bon moment per oferir propostes lúdiques: activitats obertes on cada nen posa en joc la seva capacitat d´exploració en funció de les seves necessitats.

A partir de les 16h i fins a la finalització de l´horari de la LLar, les famílies van arribant de manera progressiva per recollir els nens. És un moment de trobada i de posada en comú de com ha anat el dia.

2447_.jpeg

“Quan un infant pot relacionar el que aprèn amb les seves pròpies experiències, el seu interès vital es desperta, la seva memòria s’activa i es fa seu el que ha après.”   Rudolf Steiner

Relació amb les famílies

 Les famílies ocupen el primer lloc pel que fa a l’educació dels seus fills, i des de la Llar volem agrair-los la confiança permetent-nos compartir amb ells aquesta educació. La relació amb les famílies és doncs molt important dins el nostre projecte educatiu i creiem que és indispensable que aquesta es basi en la comunicació, la confiança i el respecte

per afavorir el desenvolupament global de l’infant.
Per poder transmetre i compartir tot el que fem a la Llar utilitzem canals de comunicació com les xerrades informals durant les entrades i sortides, les entrevistes personals, el diari d’aula i la web de l’escola.
Les famílies sempre són benvingudes a l’aula, ja sigui per explicar-nos un conte, cantar cançons o fer-nos alguna activitat o taller.

 2444_.jpeg

“La clau de l’educació no és ensenyar, és despertar.” Ernest Renan

La salut a la LLar

Hi ha moments en què patim símptomes que ens fan dir que estem malats i no podem fer la mateixa vida de sempre. Si considerem la salut com un estat del benestar, un infant malalt:


· No pot participar còmodament de les activitats educatives.
· Necessita més atenció personal i unes condicions ambientals favorables.
· En cas de malaltia contagiosa contribueix a la seva propagació.

Amb l´objectiu de respectar i protegir l´infant malalt i la resta d´infants i personal del centre, complint amb la normativa del Departament d´Ensenyament i Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, i d´acord amb les orientacions pediàtriques del municipi, s´han acordat les següents mesures sanitàries en cas d´infants malalts:


1. Pel benestar de l´infant, aquest no hauria d´assistir a l´escola en cas que presenti algunes d´aquestes condicions:
     · Que la malaltia impedeixi que l’ infant dugui a terme les seves activitats amb normalitat.
     · Que la malaltia requereixi més atencions de les que la seva educadora pugui donar-li, atès que l’ atenció envers la resta d’ alumnes no pot quedar afectada.
     · Que l’ infant presenti febre, letargia o irritabilitat, que plori constantment, que respiri amb dificultat o que tingui altres signes que evidenciïn que el nen no està bé.
2. Quan a l’escola hi arriba un infant amb una malaltia transmissible, exposa als altres al perill de contagi. Per tant convé que no assisteixi a l’escola cap infant malalt.
3. Per reduir al màxim el risc de contagi, tant els infants com els membres del personal, hauran d’ abstenir-se d’assistir a l’ escola durant els períodes que es relacionen:

Febre: temperatura superior a 37,5ºC. Haurà d’estar un dia sencer a casa sense tenir febre abans de tornar al centre.
Diarrea: líquida o amb sang. Haurà d’estar un dia sencer a casa sense haver tingut cap diarrea abans de tornar al centre.
Estomatitis: infeccions i nafres a la boca.
Conjuntivitis: 24h després d’ haver iniciat el tractament.
Escarlatina: 48 hores després de l’inici del tractament.
Galteres: 9 dies des de l’inici de la seva manifestació.
Polls: fins que estiguin totalment eliminades les llémenes.
Varicel·la: fins que les lesions estiguin totes en fase de crosta.
Vòmits.
Dolor intens en alguna part del cos.

Protocols d’actuació en cas de malaltia o medicació crònica
L’equip educatiu no està autoritzat a donar cap tipus de medicaments als infants; excepcionalment es consideraran els casos en què el pediatra ho aconselli expressament amb un informe en el que especifiqui que és imprescindible donar la medicació dins de l’horari escolar. En l’informe ha de constar també la dosi, la forma de subministrament, l’horari, la data i els dies previstos (el model està en la llibreta viatgera) i òbviament l´ordre o autorització de tractament per part de la família.
· En cas de no portar aquest informe la medicació no es podrà subministrar.
· Si es posa malalt s’informarà la família perquè el vingui a recollir el més ràpidament possible.
· En cas d’urgència s’acudirà al centre sanitari més proper. L’avís a la família i el trasllat al centre sanitari més proper es realitzarà de manera immediata.
Entenem el problema que pot suposar per a les famílies el fet que el seu fill es posi malalt, i és per això que l’escola ofereix un servei de cangurs.

“Jugar li dóna l’oportunitat al nen de practicar el que està aprenent.”                   
                                                                                              Fred Rogers

Serveis

 Servei de psicopedagogia

L’objectiu d’aquest servei és la prevenció i detecció precoç de qualsevol símptoma que pogués retardar el correcte desenvolupament cognitiu, personal i social de l´infant.
El servei té dues formes d’ intervenció:

Indirecta: Atendrà els nens mitjançant la intervenció de l’educadora que donarà suport i assessorament a la família.

Directa: Donarà suport i assessorament a les famílies que ho creguin convenient.

Servei d’acollida

Per facilitar l’organització familiar la llar amplia l’horari habitual (de 9 a 18h) amb el servei d’acollida: Matins de 7:30 a 9h / Tardes de 18 a 20 h.
Servei de cangurs
La llar ofereix, a aquelles famílies que ho necessitin, el servei d’un cangur (del qual es té referència) amb càtering opcional.
Per gaudir d’aquest servei cal demanar-ho a la tutora que els informarà degudament.

2446_.jpeg

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilitzem galetes pròpies i de tercers per a una millor experiència d'usuari i servei. Si segueixes navegant, acceptes l'ús de les galetes.
[ Més informació ]